český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Zkušební plyn do detektoru kouře NEHOŘLAVÝ zaručeně bez fluorovaného plynu se skleníkovým efektem zaručeně bez HFC Sprej kouř Zkušební plyn detektor kouře Zkušební plyn pro detektory kouře Aerosol test detektor kouře

 

ZKUŠEBNÍ PLYN DO DETEKTORŮ

KOUŘE

a DETEKTORŮ NAPOJENÝCH NA ÚSTŘEDNU

S homologací  CE, EN 14 604, NF

Zkušební plyn do detektorů kouře, nehořlavý, zaručeně bez fluorovaného plynu se skleníkovým efektem, doba odezvy 3 až 4 sekundy, zaručeně bez HFC. Sprej kouř. Zkušební plyn detektor kouře. Zkušební plyn do detektorů kouře. Testovací sprej detektor kouře. IBiotec DETECT GEF 2000. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

SLOŽENÍ S VYSOKOU CITLIVOSTÍ

Stará iontová zařízení

nebo nové optické nebo fotoelektrické přístroje

 

Simulátor kouře pro funkční nebo operační testy

 

Nehořlavý

 

Neznečišťuje ovzduší

 

Neznečišťuje detektory

 

Optimální citlivost

 

Zaručeně bez propan butanu, který je extrémně hořlavý a výbušný

 

NEMÁ POTENCIÁL GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ

 

Zaručeně bez snadno hořlavého etanolu

Zaručeně bez snadno hořlavého acetonu,

který by mohl detektory kouře poškodit

 

 

 

Simuluje kouř odpovídající 

kouři na počátku požáru

 

Umožňuje zaručit stálou účinnost

detektorů pro optimální bezpečnost.

 

Sprej s velkou kapacitou pro profesionály

Čistý objem 250 ml

Lze používat ručně nebo s tyčí

 

Nehořlavý,

neznečišťuje ovzduší

Neznečišťuje

detektory

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Technický ředitel

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY A POVINNOSTI

Detektory kouře

Detektory napojené na poplašná zařízení nebo protipožární ústřednu

 

Obydlí, majitelé, nájemníci, sdružení spoluvlastníků

 

Instalace minimálně 1 detektoru kouře na obydlí (obytnou budovu nebo byt) se stalo povinností 08. března 2015 (zákon Morange). Vzhledem k nedostupnosti detektorů kouře byla tato povinnosti odložena na 1. leden 2016 (zákon Macron). Instalované detektory byly iontové. Protože jejich ionizační komora obsahovala pastilku americia 243, které vyzařuje radioaktivně nabité částice, byly odinstalovány, protože byly považovány za vysoce zdraví nebezpečné s odkazem na Rozhodnutí z 18. listopadu 2011 a na Zákoník o veřejném zdraví č. 1333-2. Ionizační detektory kouře musely být nahrazeny do 31. prosince 2017 optickými nebo foto-optickými přístroji.

V případě škodní události bude mít vaše pojišťovna právo od vás požadovat doklad o instalaci detektoru kouře a o jeho řádném funkčním stavu. Doporučuje se tedy provádět zkoušky funkčnosti. Nejlepší je, pokud možno, obrátit se na odborníka (jako v případě potvrzení o čištění komínů).

 

Podniky s méně než 50 osobami,

s výjimkou těch, které zacházejí s hořlavými kapalinami, 

 podniky ICPE Zařízení zařazené pro ochranu životního prostředí

podniky ve výškových budovách

zařízení přijímající veřejnost (ERP).

Na tyto podniky je nahlíženo jako na podniky s více jak 50 osobami

 

Platí zde zákoník práce. Článek R 4227-28 „Zaměstnavatel musí přijmout veškerá potřebná opatření, aby bylo možné rychle a účinně zastavit jakýkoliv vznik požáru, v zájmu záchrany pracovníků“. Tato povinnost zavazuje zaměstnavatele, aby měl vypracovaný jednotný dokument o hodnocení rizik. Tento musí být podepsaný vedoucím provozu a zaměstnanci. V případě škodní události, pokud nebyly k dispozici rychlé prostředky, může být trestně stíhán.

 

Podniky s více jak 50 osobami,

Podniky zacházející s hořlavými kapalinami

Podniky zařazené jako ICPE

nacházející se ve výškových budovách

Zařízení přijímající veřejnost (ERP)

 

Platí zde článek 4227 zákoníku práce. Stanoví povinnost instalace. Článek 4227-28 a 39 stanoví povinnost pravidelných kontrol.

Pro pojišťovny musí instalace splňovat pravidlo APSAD R7. Po provedení revize bezpečnostního protipožárního systému externími orgány musí být vydána zpráva Q7. V takovém případě musí mít tyto orgány autorizaci APSAD.

V případě kontrol a revizí zařízení oddělením, které je součástí podniku, platí stejné povinnosti. Vedoucí provozu a technik musí podepsat list konstatující funkční stav zařízení.

Pravidelné kontroly je třeba provádět, každých 6 měsíců

 

zdroje:

Zákoník práce    R 4227-28

                            R 4227-39

APSAD R 7 čl. 531, 532, 533.,

prohlášení o shodě N7,

osvědčení o kontrole Q7, 

INRS ED 828

Pravidelné revize strana 75

 

DETECT GEF 2000 vyvinutý společností iBiotec nyní nabízí trvalé řešení.

Nehořlavý, bez PRP, bez ODP, použitelný do všech typů detektorů.

 

Ke každému spreji jsou vždy přibaleny 2 trysky:

  • jedna na použití s tyčí a miskou,
  • jedna na ruční použití,

odpovídá tedy všem potřebám.

 

Zkušební plyn do detektorů kouře, nehořlavý, zaručeně bez fluorovaného plynu se skleníkovým efektem, doba odezvy 3 až 4 sekundy, zaručeně bez HFC. Sprej kouř. Zkušební plyn detektor kouře. Zkušební plyn do detektorů kouře. Testovací sprej detektor kouře. IBiotec DETECT GEF 2000. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí Zkušební plyn do detektorů kouře, nehořlavý, zaručeně bez fluorovaného plynu se skleníkovým efektem, doba odezvy 3 až 4 sekundy, zaručeně bez HFC. Sprej kouř. Zkušební plyn detektor kouře. Zkušební plyn do detektorů kouře. Testovací sprej detektor kouře. IBiotec DETECT GEF 2000. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE